Vastuolu puudumine: haridusasutuses ja tervishoiuasutuses töötavate logopeedide erinev kohtlemine