Vastuolu puudumine: erakonnaseaduse põhiseaduspärasus