Vastuolu puudumine: ehitusloa taotlemiseks vajalik korteriomanike häälteenamus