Vastuolu puudumine: Distsiplinaarmenetlus, isiklikud elektriseadmed ja eluaegse kinnipeetava lühiajaline väljasõit