Vastuolu puudumine: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 1 õigusselgus