Vastuolu puudumine: autoveoteenuse osutamisele esitatavad nõuded