Vastuolu puudumine: aretuslooma ja -materjali aretuseks sobivaks tunnistamise alused