Ametniku volitamine sotsiaalteenuste osutamise ja rahastamise otsustamiseks