Vastuolu puudumine: ajalooline püügiõigus kalalaevade püügivõimaluste jagamisel