Vastuolu puudumine: abordi paigutamine tervishoiuteenuste loetellu