Vastuolu puudumine: õppekogunemisest hoidumine usulistel või kõlbelistel põhjustel