Valla seisukoha väljaselgitamine uuringuloa menetluses