Umbusalduse avaldamise otsuse eelnõu menetlusest tagasivõtmine Jõhvi valla põhimääruses