Taotlus tunnistada Tallinna jäätmehoolduseeskirja § 351 laused 1 ja 2 kehtetuks põhiseadusvastases osas