Taotlus Riigikohtule: toetusstreigist ette teatamise tähtaeg

Õiguskantsler esitas Riigikohtule taotluse tunnistada kehtetuks kollektiivse töötüli lahendamise seaduse säte, mis reguleerib toetusstreikide etteteatamise aega. 

Õiguskantsleri hinnangul ei ole toetusstreikidest etteteatamise kolmepäevane tähtaeg põhiseadusega kooskõlas, kuna toetusstreik avaldaks samasugust mõju ka pikema etteteatamistähtaja korral.

Pressiteade