Taotlus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse põhiseaduspärasus

Õiguskantsler esitas Riigikohtule taotluse tunnistada kehtetuks kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse paragrahv, mis välistab enne 2013. aastat lõppenud jälitusloa alusel tehtud jälitustoimingust teavitamise edasilükkamise osas korralise kohtuliku kontrolli. Säte on põhiseadusega vastuolus, kuna õiguskord ei taga varasemalt tehtud jälitustoimingutest teavitamise suhtes tõhusat ja süsteemset järelevalvet.

Pressiteade