Taotlus Riigikohtule: kriminaalmenetluse seadustiku § 377 lõigete 1, 3, 5 ja 6 põhiseaduspärasuse kohta

Õiguskantsler saatis Riigikohtule taotluse tunnistada kriminaalmenetluse seadustik osaliselt kehtetutuks.

Indrek Teder on seisukohal, et kriminaalmenetluse seadustik on vastuolus põhiseadusega osas, mis annab õiguskantslerile pädevuse anda riigi peaprokuröri taotlusel siduv nõusolek või keelduda nõusoleku andmisest Riigikogu liikme suhtes puutumatusega kaitstud menetlustoimingute tegemiseks. 

Pressiteade