Taotlus Riigikohtule: kaevandamisõiguse ja vee erikasutusõiguse tasumäärade põhiseadusele vastavus