Taotlus Riigikohtule: üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangute kohta