Tallinna linna kord avalikult kasutatava ehitise ehitamise lepingu sõlmimiseks