Töövõimetoetuse maksmise tingimused osalise töövõimega inimesele