Tõrva linna ja Põdrala ning Hummuli valla ehitusmäärustest