Tähelepanekud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 519 SE kohta