Sundvalduse alusel ärimaale paigaldatava maakaabelliini talumistasu