Soovitus vallavalitsusele olmejäätmeveo tingimuste kujundamisel