Soovitus: Vaivara Vallavalitsuse tegevus pöördumistele vastamisel