Soovitus: vahetu sunni kohaldamise ja tervisekahjustuste dokumenteerimine