Soovitus: Välisministeeriumi (ja diplomaatilise esinduse) tegevusest laevakaitsjate õiguste kaitsel