Soovitus: tähelepanekud statsionaarse õendusabiteenuse osutajatele