Soovitus: ratsutamist keelavate liiklusmärkide paigaldamine metsateele