Soovitus: koolide kinnistutele hoonestusõiguse seadmine