Soovitus: kohaliku omavalitsuse tegevus ehitusprojekti läbivaatamisel