Soovitus: kinni peetud inimeste toitlustamine ja kinnipidamisest lähedaste teavitamise võimaldamine