Soovitus: kinni peetava isiku viibimine tema kambri läbiotsimise juures