Soovitus Keila Vallavalitsusele avaldusele vastamisel