Soovitus: jäätmevaldajate teavitamiskohustuse täitmiseks (Järva-Jaani Vallavalitsus)