Soovitus: isikute pöördumiste menetlemine (Jõgeva Linnavalitsus)