Soovitus: isikuandmete jätkuv avalikustamine Patendiameti väljaannetes