Soovitus: isiku ravikindlustuseta jätmisest teavitamine