Soovitus: inimese teavitamine ravikindlustuskaitseta jätmisest