Soovitus: hooldekodus viibivale isikule isiklikuks kasutamiseks raha määramine