Soovitus Euroopa Majanduspiirkonnas väljaantud juhiloa vahetamisest