Soovitus: detailplaneeringust huvitatud isiku kaasamine sotsiaalse infrastruktuuri arendamisse