Ringkonnakohtu lahendi põhjenduse puudumine ja edasikaebeõiguse piirang