Riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevusetus kütteta majade elanike murede lahendamisel