Relvasoetamisloa ja relvaloa andmist välistavate tervisehäirete loetelu