Rahvusvahelise kaitse taotluse vastuvõtmine ning erivajaduste hindamine