Projekteerimistingimuste andmine kergliiklustee rajamiseks