Püsielupaiga määramise praktikas ilmnenud probleemid