Pöördumistele vastamine ja sadeveeprobleemi lahendamine